Ostatnia aktualizacja strony: 19.02.2020, 14:16

Ogłoszenia

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej uprzejmie informuje, że w ramach programu wieloletniego „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” realizuje aktualnie zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności Romskiej w 2019 r.”. Zadanie jest w części finansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa w ramach ww. programu wieloletniego. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności Romskiej w 2019r.


OGŁOSZENIE

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej uprzejmie informuje, że w ramach lokalnego programu rewitalizacji dla miasta Legnicy na lata 2015-2020 będzie realizował zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna”.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy


Strona główna

ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W LEGNICY 

ul.Zielona 7, 
59-220 Legnica,

woj. dolnośląskie
centrala 76 72-38-200
sekretariat 76 72-38-201

e-mail:zgm@zgm.legnica.pl

Oddział Gospodarki Mieszkaniowej nr 1
ul. E. Plater 11
59-220 Legnica
tel.: 76 72-38-360

Oddział Gospodarki Mieszkaniowej nr 2
al. Rzeczypospolitej 34
59-220 Legnica
tel.: 76 72-38-298

 

 

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

mieszkańców przyjmowane są przez dyrektora lub jego zastępców
we wtorki od godz. 1000 do godz. 1500.

Zgłaszanie awarii

Wszelkie awarie instalacji (elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania i ciepłej wody) należy zgłaszać:

w dni robocze w godzinach 700-1500

do właściwego terytorialnie Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej:

  • OGM nr 1, ul. E. Plater 11, nr tel. (76) 72-38-338,
  • OGM nr 2, Al. Rzeczypospolitej 34, nr tel. (76) 72-38-298,

w dni robocze w godzinach 1500-2200  oraz
w soboty, niedziele i święta w godzinach 800-2200

do Pogotowia Technicznego, ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 35, numery telefonów: (76) 854-67-70 lub 514-280-042 lub 730-812-358,

we wszystkie dni po godzinie 2200

do Dyżurnego ZGM na dyżur całodobowy, 
numer 602-781-599.

Obsługa kotłowni gazowych na ulicy:

  • Libana 12,
  • Wrocławskiej 183A,
    po godzinie 1500 obsługą kotłowni zajmuje się Pan Janusz Maliszewski - tel. kom. 691-943-847.
©-2020 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL