Ostatnia aktualizacja strony: 24.09.2021, 09:10

Regulaminy

Poniedziałek, 10 października 2016

Zarządzenie nr 21/14 w sprawie zasad postępowania i wzorów dokumentów stosowanych przy spłacie zadłużenia

ZARZĄDZENIE NR 21/14
Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
z dnia 10 października 2014 r.

w sprawie zasad postępowania i wzorów dokumentów stosowanych przy spłacie zadłużenia w
formie świadczenia rzeczowego na rzecz Gminy Legnica za mieszkalne lokale komunalne przez
osoby będące w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej

Metadane

Data publikacji : 10.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Sielicki Dział Informatyki
©-2021 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL