Ostatnia aktualizacja strony: 06.07.2022, 14:12

Informacja o zmianach zasad sprzedaży mieszkań

Wtorek, 05 stycznia 2016

Informacja o zmianach zasad sprzedaży mieszkań

Najemcy lokali mieszkalnych zainteresowani wykupem od gminy Legnica mieszkań za cenę obniżoną o udzielaną bonifikatę 97%, 95% lub 80%, mogą składać w Urzędzie Miasta Legnica wnioski o wykup mieszkania.

WAŻNA INFORMACJA 

Najemcy lokali mieszkalnych zainteresowani wykupem od gminy Legnica mieszkań za cenę obniżoną o udzielaną bonifikatę 97%, 95% lub 80%, mogą składać w Urzędzie Miasta Legnica wnioski o wykup mieszkania.         

 

W dniu 30 marca 2015 roku Rada Miejska Legnicy znowelizowała zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Legnica i zniosła ograniczenia w zasadach udzielania bonifikat przy wykupie lokali mieszkalnych.  Zgodnie ze zmienioną uchwałą Nr XX/188/08 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Legnica, weszły w życie przepisy znoszące ograniczenia w terminie złożenia wniosku o wykup lokalu mieszkalnego z bonifikatą oraz wprowadzające ponownie § 27 i § 28 dające możliwość wykupu lokali mieszkalnych przez najemców lokali mieszkalnych z bonifikatami, wg następujących zasad:

 

§ 27. 1. W przypadku wykupu lokalu mieszkalnego w domu wielolokalowym i jednorazowej zapłacie obniża się cenę sprzedaży lokalu i udziału w prawie własności gruntu lub I opłatę z tytułu użytkowania wieczystego udziału w gruncie o 95%.

2. Przy wykupie lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1 i rozłożeniu spłaty na raty obniża się cenę sprzedaży lokalu i udziału w prawie własności gruntu lub I opłatę z tytułu użytkowania wieczystego udziału w gruncie o 80%.

3. Przy wykupie wszystkich lokali mieszkalnych w domu wielolokalowym i jednorazowej zapłacie, obniża się cenę sprzedaży lokalu i udziału w prawie własności gruntu lub I opłatę z tytułu użytkowania wieczystego udziału w gruncie o 97%.

§ 28. Ulg, o których mowa w § 27 nie stosuje się w przypadku:

1) sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wybudowanych, wyremontowanych lub adaptowanych przez gminę przed upływem 10 lat od dnia oddania ich do użytku,

2) przy sprzedaży lokali w domach jednolokalowych,

3) przy sprzedaży w domach dwulokalowych,

4) nabywania kolejnego lokalu mieszkalnego przez tą samą osobę.

                       

          Nowelizacja stanowi, że przepisy § 27 i 28 ponownie weszły w życie 15 kwietnia 2015 roku.
          Służymy Państwu pomocą w wyjaśnieniu wszelkich kwestii oraz wątpliwości dotyczących w szczególności utraconego tytułu prawnego do zajmowania lokalu oraz posiadania zaległości w opłatach. 

Metadane

Data publikacji : 05.01.2016
Data modyfikacji : 05.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Sielicki
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Sielicki Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Sielicki
©-2022 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL