Ostatnia aktualizacja strony: 06.07.2022, 14:12

Opłaty

Czwartek, 05 maja 2022

Opłaty

Wysokość opłat z tytułu najmu lokali

 1. Czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych:
  Czynniki zwiększające oraz obniżające wysokość stawki bazowej łącznie nie powinny przekraczać 50% zmniejszeń lub zwiększeń stawki bazowej. Czynników zwiększających i obniżających wysokość stawki bazowej nie stosuje się w przypadku lokali socjalnych (z czynszem najmu socjalnego).
  1. ​od 1-go stycznia 2022 r. stawki bazowe czynszu najmu za 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego wynoszą:
   1. dla lokali socjalnych (z czynszem najmu socjalnego) - 1,34 zł,
   2. dla pozostałych lokali - 5,36 zł,
  2. czynniki zwiększające stawkę bazową czynszu:
   1. dla lokali posiadających łazienkę i wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania zasilaną z kotłowni lokalnej lub centralnej ciepłowni - o 20%,
   2. dla lokali posiadających łazienkę i wyposażonych w instalację centralnej ciepłej wody - o 20%,
   3. dla lokali wyposażonych w mieszkaniowy węzeł cieplny wraz z ciepłomierzem - o 20%,
   4. dla lokali znajdujących się w budynkach położonych w centrum miasta (budynki w obrębie małej obwodnicy i wzdłuż ulic wychodzących z małej obwodnicy do pierwszego skrzyżowania) - o 10%,
  3. czynniki zmniejszające stawkę bazową czynszu:
   1. dla lokali w budynkach przeznaczonych do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny - o 50%,
   2. dla lokali w budynkach przeznaczonych do remontu kapitalnego - o 25%,
   3. dla lokali, w których ze względu na zły stan techniczny wyłączono z eksploatacji choćby jedną izbę na okres dłuższy niż jeden miesiąc - o 20%,
   4. dla lokali, do których w.c. znajduje się w piwnicy lub poza budynkiem - o 20%,
   5. dla lokali niewyposażonych w instalację wodno-kanalizacyjną - o 10%,
   6. dla lokali niewyposażonych w instalację gazową - 10%,
   7. dla lokali nieposiadających łazienki - o 10%,
   8. dla lokali, do których w.c. znajduje się na klatce schodowej o 10%,
   9. dla lokali nieposiadających pomieszczenia kuchennego - o 10%,
   10. dla lokali posiadających pomieszczenia kuchenne bez okien - o 10%,
   11. dla lokali, w których znajdują się pokoje bez okien - o 10%,
   12. dla lokali położonych na ostatniej kondygnacji w budynkach powyżej czterech kondygnacji (z wyłączeniem budynków wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania) - o 10%,
   13. dla lokali położonych w suterenie - o 10%,
   14. dla lokali położonych w oficynach - o 10%,
   15. dla lokali posiadających wspólną używalność
    • przedpokoju - o 10%,
    • kuchni - o 5%,
    • łazienki - o 5%,
    • w.c. położonego w obrębie lokalu - o 5%
 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  Od 1-go maja 2021 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 26,50 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkałej w lokalu mieszkalnym.
 3. Opłata za pobór zimnej wody i odprowadzanie ścieków:
  Od 1-go maja 2022 r. do 30-go kwietnia 2023 r. opłata za pobór zimnej wody i odprowadzenie ścieków wynosi 12,51 zł za 1m3 brutto, tj: 5,35 zł za 1m3 zimnej wody i 7,16 zł za 1m3 odprowadzanych ścieków.
 4. Opłata stała (abonamentowa) za wodomierz główny:
  Od 1-go maja 2022 r. opłata stała (abonamentowa) za wodomierz główny wynosi 1,13 zł od lokalu mieszkalnego miesięcznie.
 5. Opłata za centralne ogrzewanie:
  Od 1-go lipca 2020 r. zaliczkowa opłata za ogrzewanie mieszkań wynosi:

  dla mieszkań położonych w nieruchomości przy ul. Poznańskiej 31 A, B,  wyposażonych w indywidualne liczniki ciepła:
  1. 2,50 miesięcznie za 1 m2 powierzchni ogrzewanej mieszkania – dla użytkowników mieszkań nr: 1, 5, 14, 24, 25 – położonych w budynku przy ul. Poznańskiej 31 A oraz dla użytkowników mieszkań nr: 6 i 24 – położonych w budynku przy ul. Poznańskiej 31 B;
  2. 3,00 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni ogrzewanej mieszkania – dla użytkowników mieszkań nr: 3, 29, 30 – położonych w budynku przy ul. Poznańskiej 31 B;
  3. 3,30 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni ogrzewanej mieszkania – dla użytkowników mieszkania nr 9 – położonego w budynku przy ul. Poznańskiej 31 A oraz dla użytkowników mieszkania n 14 – położonego w budynku przy ul. Poznańskiej 31 B;
  4. 3,60 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni ogrzewanej mieszkania – dla użytkowników mieszkania nr 7 – położonego w budynku przy ul. Poznańskiej 31 B;
  5. 4,00 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni ogrzewanej mieszkania – dla użytkowników mieszkania nr 13 – położonego w budynku przy ul. Poznańskiej 31 A;
  6. 4,35 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni ogrzewanej mieszkania – dla użytkowników mieszkania nr 22 – położonego w budynku przy ul. Poznańskiej 31 B;
  7. 4,60 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni ogrzewanej mieszkania – dla użytkowników mieszkania nr 13 – położonego w budynku przy ul. Poznańskiej 31 B:
    
  dla mieszkań położonych w pozostałych budynkach:
  1. 3,00 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni ogrzewanej mieszkania - dla użytkowników lokali mieszkalnych w budynkach przy ul.:
   1. Wrocławskiej nr: 52, 52A;
  2. 3,30 zł powierzchni ogrzewanej mieszkania - dla użytkowników lokali mieszkalnych w budynkach przy ul.:
   1. Tatrzańskiej nr: 26;
   2. Wielogórskiej nr: 68A; 70A;
  3. 3,60 zł powierzchni ogrzewanej mieszkania - dla użytkowników lokali mieszkalnych w budynkach przy ul.:
   1. Orła Białego nr: 3;
  4. 3,80 zł powierzchni ogrzewanej mieszkania - dla użytkowników lokali mieszkalnych w budynkach przy ul.:
   1. Artyleryjskiej nr: 7/11A;
   2. Matejki nr: 10;
  5. 4,00 zł powierzchni ogrzewanej mieszkania - dla użytkowników lokali mieszkalnych w budynkach przy ul.:
   1. Artyleryjskiej nr: 7/11 E;
   2. Koziorożca nr: 1;
   3. Lotniczej nr: 36;
   4. Najświętszej Marii Panny nr: 8/10;
   5. Pancernej nr: 17,19,21;
   6. Saperskiej nr: 6/12A
   7. Sejmowej nr: 8/9B;
   8. Wielogórskiej nr: 72B, 72C, 72D,  74A, 74B, 74E;
   9. Wrocławskiej nr: 10/18A,  183A;
  6. 4,35 zł powierzchni ogrzewanej mieszkania - dla użytkowników lokali mieszkalnych w budynkach przy ul.:
   1. Artyleryjskiej nr: 4;
   2. Drukarskiej nr: 25,  27;
   3. Galileusza nr: 5, 7, 9;
   4. Moniuszki nr: 3/6E;
   5. Pancerna nr: 23,  25,  27;
   6. Pińska nr: 1, 3, 5;
   7. Rynek nr: 11,  14,  21;
   8. Saperska nr: 6/12B;
  7. 4,60 zł powierzchni ogrzewanej mieszkania - dla użytkowników lokali mieszkalnych w budynkach przy ul:
   1. Lotniczej nr: 37;
   2. Mickiewicza nr: 26,  28;
   3. Moniuszki nr: 1/2A,  3/6A,  3/6B,  3/6C, 3/6 D;
   4. Nowogródzkiej nr: 1;
   5. Piechoty nr: 13A;
   6. Rzeczypospolitej nr: 133B,  133C
   7. Saperskiej nr: 6/12C;
   8. Stryjskiej nr: 2,  4;
   9. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego: nr: 27;
  8. 4,70 zł powierzchni ogrzewanej mieszkania - dla użytkowników lokali mieszkalnych w budynkach przy ul:
   1. Św. Trójcy nr: 3/5B,  3/5C;
  9. 4,90 zł powierzchni ogrzewanej mieszkania - dla użytkowników lokali mieszkalnych w budynkach przy ul:
   1. Asnyka nr: 22 C;  22 F;
   2. Bydgoskiej nr: 24B,  24C, 24D;   26E;
   3. Chocianowskiej nr:  1, 3, 5;
   4. Drukarskiej nr: 29; 
   5. Hutnikównr: 8A;
   6. Lotniczej nr 34;
   7. Najświętszej Marii Panny nr: 14D;
   8. Młynarskiej nr: 5;
   9. Orzeszkowej nr: 28/30B;
   10. Rynek nr: 36;
   11. Środkowej nr: 2;
   12. Wojska Polskiego nr: 33A,  33E;
  10. 5,20 zł powierzchni ogrzewanej mieszkania - dla użytkowników lokali mieszkalnych w budynkach przy ul:
   1. Grodzieńskiej nr: 1,  3,  5;
   2. Hutników nr: 8B;
   3. Lotniczej nr: 3;
   4. Matejki nr: 8;
   5. Piechoty nr: 9/13B;
   6. Piekarskiej nr: 2,   4;
   7. Zielonej nr: 9;
   8. Złotoryjskiej nr: 17;
  11. 5,40 zł powierzchni ogrzewanej mieszkania - dla użytkowników lokali mieszkalnych w budynkach przy ul:
   1. Nowogródzkiej nr: 4;
   2. Kartuskiej nr: 34;
   3. Krzemienieckiej nr: 2,  6;
   4. Lotniczej nr: 1,  24A,  24B;
   5. Moniuszki nr: 1/2B,  1/2C;
   6. Piechoty nr: 9/13 A;
   7. Plater nr: 18;
   8. Tatrzańskiej nr: 36;
   9. Złotoryjskiej nr: 73;
  12. 5,85 zł powierzchni ogrzewanej mieszkania - dla użytkowników lokali mieszkalnych w budynkach przy ul:
   1. Jagiellońskiej nr: 13/17C,  13/17D
   2. Kamienna nr: 1A;
   3. Mazowieckiej nr: 2;
   4. Traugutta nr: 14;
   5. Wrocławskiej nr: 51;
   6. Złotoryjskiej nr: 57,  61,  83 A;
  13. 6,00 zł powierzchni ogrzewanej mieszkania - dla użytkowników lokali mieszkalnych w budynkach przy ul:
   1. Wrocławskiej nr: 58;
  14. 6,20 zł powierzchni ogrzewanej mieszkania - dla użytkowników lokali mieszkalnych w budynkach przy ul:
   1. Bydgoskiej nr: 28C;
   2. Chojnowskiej nr: 3;
   3. Kominka nr: 10;
   4. Rynek: nr: 7/8;
   5. Wjazdowa nr: 3;
  15. 6,45 zł powierzchni ogrzewanej mieszkania - dla użytkowników lokali mieszkalnych w budynkach przy ul:
   1. Kominka nr: 16,  20;
   2. Środkowa nr: 1;
   3. Wrocławskiej nr: 54,  74;
   4. Złotoryjskiej nr: 71;
  16. 6,80 zł powierzchni ogrzewanej mieszkania - dla użytkowników lokali mieszkalnych w budynkach przy ul:
   1. Najświętszej Marii Panny nr: 1,  20;
   2. Parkowa nr: 12;
   3. Rynek nr: 5/6;
   4. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego: nr: 37/38A,  37/38B;
  17. 7,25 zł powierzchni ogrzewanej mieszkania - dla użytkowników lokali mieszkalnych w budynkach przy ul:
   1. Okrzei nr: 1;
  18. 7,80 zł powierzchni ogrzewanej mieszkania - dla użytkowników lokali mieszkalnych w budynkach przy ul:
   1. Chojnowskiej nr: 1;
  19. Opłaty zaliczkowe za centralne ogrzewanie stanowią cenę brutto i zawierają w sobie podatek od towarów i usług VAT według aktualnie obowiązujących przepisów.
 6. Opłata za podgrzanie wody użytkowej:
  Od dnia 1-go lipca 2020 r. zaliczkowa opłata za podgrzanie wody użytkowej wynosi:
  1. 13,00 zł za 1 m 3 wody - dla użytkowników lokali mieszkalnych wyposażonych w wodomierz (e) ciepłej wody - w budynkach:
   1. Poznańska nr: 31A, 31B;
   2. Rzeczypospolitej nr: 133B, 133C;
  2. 14,15 zł za 1 m3 wody - dla użytkowników lokali mieszkalnych wyposażonych w wodomierz (e) ciepłej wody - w budynkach:
   1. ​Galileusza nr: 5, 7, 9;
  3. 14,80 zł za 1 m3 wody - dla użytkowników lokali mieszkalnych wyposażonych w wodomierz (e) ciepłej wody - w budynkach:
   1. Bydgoska nr: 24B, 24C, 24D, 26E, 28C;
   2. Nowogródzka nr: 1, 4;
   3. Parkowa nr: 12;
   4. Stryjska nr: 2, 4;
   5. Tatrzańskiej nr: 36;
  4. 16,00 zł za 1 m3 wody - dla użytkowników lokali mieszkalnych wyposażonych w wodomierz (e) ciepłej wody - w budynku:
   1. Chocianowska nr: 1, 3, 5;
   2. Wojska Polskiego nr: 33A, 33E;
  5. 17,00 zł za 1 m3 wody - dla użytkowników lokali mieszkalnych wyposażonych w wodomierz (e) ciepłej wody - w budynku:
   1. Grodzieńska nr: 1, 3, 5;
   2. Krzemieniecka nr: 2, 6;
  6. 17,40 zł za 1 m3 wody - dla użytkowników lokali mieszkalnych wyposażonych w wodomierz (e) ciepłej wody - w budynku:
   1. Pińskiej nr: 1, 3, 5;
   2. Tatrzańskiej nr: 26;
  7. 17,90 zł za 1 m3 wody - dla użytkowników lokali mieszkalnych wyposażonych w wodomierz (e) ciepłej wody - w budynku:
   1. Plater nr: 18,;
  8. 18,70 zł za 1 m3 wody - dla użytkowników lokali mieszkalnych wyposażonych w wodomierz (e) ciepłej wody - w budynku:
   1. Wielogórskiej nr: 68A, 70A;
  9. 22,15 zł za 1 m3 wody - dla użytkowników lokali mieszkalnych wyposażonych w wodomierz (e) ciepłej wody - w budynku:
   1. Mazowiecka nr: 2;
  10. w przypadku braku wodomierza (y) ciepłej wody w lokalu - stosuje się opłatę ryczałtową ustalaną jako iloczyn ilości osób w lokalu, zaliczki na podgrzanie wody obowiązującej dla danego budynku i normy zużycia c.w. w wysokości 3,5 m3.
    
  11. Opłaty zaliczkowe za podgrzanie wody użytkowej stanowią cenę brutto i zawierają w sobie podatek od towarów i usług VAT według aktualnie obowiązujących przepisów.
 7. Opłata za energię cieplną na potrzeby c.o. i c.w. w lokalach wyposażonych w indywidualne liczniki ciepła mierzące łącznie zużycie energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej:
  Opłaty zaliczkowe za energię cieplną na potrzeby c.o. i c.w. w lokalach wyposażonych w indywidualne liczniki ciepła mierzące łącznie zużycie energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej stanowią cenę brutto i zawierają w sobie podatek od towarów i usług VAT według aktualnie obowiązujących przepisów.
  1. 2,30 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni ogrzewanej mieszkania – dla użytkowników mieszkania nr 8 – położonego w budynku przy ul. Głogowskiej 10,
  2. 3,00 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni ogrzewanej mieszkania – dla użytkowników mieszkań nr: 3, 4, 6 – położonych w budynku przy ul. Głogowskiej 10,
  3. 3,40 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni ogrzewanej mieszkania – dla użytkownika mieszkania nr 1 – położonego w budynku przy ul. Głogowskiej 10,
  4. 3,65 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni ogrzewanej mieszkania – dla użytkownika mieszkania nr 5 – położonego w budynku przy ul. Głogowskiej 10 oraz dla użytkownika mieszkania nr 2 – położonego w budynku przy ul. Głogowskiej 71,
  5. 4,35 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni ogrzewanej mieszkania – dla użytkowników mieszkań nr: 5, 6 – położonych w budynku przy ul. Głogowskiej 71,
  6. 4,70 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni ogrzewanej mieszkania – dla użytkowników mieszkań nr: 3, 7 – położonych w budynku przy ul. Głogowskiej 71,
  7. 5,10 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni ogrzewanej mieszkania – dla użytkownika mieszkania nr 7 – położonego w budynku przy ul. Głogowskiej 10,
  8. 5,20 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni ogrzewanej mieszkania – dla użytkownika mieszkania nr 4 – położonego w budynku przy ul. Głogowskiej 71.
  9. 5,70 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni ogrzewanej mieszkania – dla użytkownika mieszkania nr 2 – położonego w budynku przy ul. Głogowskiej 10,
  10. 6,45 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni ogrzewanej mieszkania – dla użytkowników mieszkań położonych w budynku przy ul. Andersa 1,
  11. 7,60 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni ogrzewanej mieszkania – dla użytkownika mieszkania nr 1 – położonego w budynku przy ul. Głogowskiej 71.

    

 8. Bonifikaty:
  W przypadku niedogrzania lokalu mieszkalnego lub zaniżonej temperatury ciepłej wody, indywidualnemu odbiorcy przysługuje prawo ubiegania się o bonifikaty: Bonifikat w opłatach nie stosuje się w przypadkach: Niedogrzanie lokalu, brak ciepłej wody użytkowej bądź jej dostawę o zaniżonej temperaturze użytkownik lokalu winien zgłosić w dniu stwierdzenia powyższego faktu we właściwym Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej, który w przeciągu 1 doby od momentu zgłoszenia ma obowiązek komisyjnego sprawdzenia zgłoszenia w obecności użytkownika lokalu.
  1. za niedogrzanie lokali mieszkalnych, jeżeli temperatura w lokalu w okresie grzewczym wynosi:
   1. + 15°C lub mniej - w wysokości 1/15 części miesięcznej opłaty zaliczkowej - licząc za każdy dzień potwierdzonego niedogrzania mieszkania,
   2. poniżej + 18°C, ale nie mniej + 15°C - w wysokości 1/30 części miesięcznej opłaty zaliczkowej, licząc za każdy dzień potwierdzonego niedogrzania mieszkania,
  2. za każdą rozpoczętą dobę, w której wystąpiło potwierdzone zaniżanie temperatury ciepłej wody użytkowej w wysokości stanowiącej równowartość 1/30 opłaty  miesięcznej za ciepło na podgrzanie wody użytkowej jeżeli temperatura wody była niższa niż 45°C.
  3. Bonifikat w opłatach nie stosuje się w przypadku:
   1. gdy niedogrzanie mieszkania zostało spowodowane przez użytkownika w wyniku niedostatecznego zabezpieczenia lokalu przed wyziębieniem lub w wyniku ingerencji  w instalację w lokalu bez zgody ZGM,
   2. braku ciepłej wody użytkowej w lokalach wyposażonych w wodomierze,
   3. zakłóceń pracy źródła ciepła lub sieci ciepłowniczej dostawcy ciepła powodujących ograniczenia lub przerwy w dostarczaniu ciepła,
   4. związanych z wystąpieniem klęsk żywiołowych jak również innych zdarzeń losowych.

Metadane

Data publikacji : 05.05.2022
Data modyfikacji : 05.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Sielicki
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Sielicki Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Pieprzyk
©-2022 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL